ธาลัสซีเมีย อยู่อย่างไรให้เป็นสุข

โครงการให้ความรู้โรค ธาลัสซีเมียประจำปี 2563

ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลนครปฐม ได้จัดอบรมทางวิชาการ
เรื่อง “ธาลัสซีเมีย อยู่อย่างไรให้เป็นสุข”
ณ ห้องประชุมจตุภัทร โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 8.30-14.30 น.

พบกิจกรรมร่วมสนุก ชิงของรางวัลในงาน มีอาหารกลางวันบริการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
สนใจสมัครได้ที่ คลินิกธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลนครปฐม  หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

  ตรวจรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม