คุณภาพชีวิตดีๆ ที่ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ก็มีได้

โครงการให้ความรู้โรคธาลัสซีเมียประจำปี 2566 เรื่อง “คุณภาพชีวิตดีๆ ที่ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ก็มีได้”

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 08.30–14.00 น.
ณ ห้องประชุมจตุภัทร โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Read more
Online Register View