Menu Close

เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจี

ลงทะเบียน (*รับจำนวน 150-200 ท่าน)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง
วันที่ 1 ตุลาคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็ม
แจ้งชำระค่าลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะการชำระเงิน

Download กำหนดการโครงการอบรม-ECG รุ่นที่ 4 -ปรับ 5 ต.ค.65

Download โครงการและกำหนดการอมรม

Download หนังสืออนุมัติเลื่อนการอบรม

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม คุณพิมลพัตร์ โทร. 0-2441-9350, 09-2796-8459

Total Page Visits: 24 - Today Page Visits: 0