รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 1
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 2
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 3
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 4
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 5
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 6
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 7
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 8
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 9
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 10
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 11
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 12
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 13
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 14
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 15
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 16
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 17
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 18
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 19
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 20
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 21
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 22
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 23
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 24
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 25
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 26
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 27
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 28
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 29
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 30
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 31
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 32
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 33
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 34
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 35
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 36
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 37
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 38
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 39
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 40

สถิติผู้เข้าร่วมการอบรม

รวม 5,950 คน ต่อเนื่องเป็นเวลา 21 ปี

ปีที่จัดอบรม ปีพุทธศักราช จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม (คน) จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม (คน) รวม (คน)
21 2563 รุ่นที่ 41, 42 : 114 114
20 2562 รุ่นที่ 39 : 144 รุ่นที่ 40 : 130 274
19 2561 รุ่นที่ 37 : 141 รุ่นที่ 38 : 141 282
18 2560 รุ่นที่ 35 : 153 รุ่นที่ 36 : 137 290
17 2559 รุ่นที่ 33 : 172 รุ่นที่ 34 : 168 340
16 2558 รุ่นที่ 31 : 179 รุ่นที่ 32 : 175 354
15 2557 รุ่นที่ 29 : 176 รุ่นที่ 30 : 175 351
14 2556 รุ่นที่ 27 : 181 รุ่นที่ 28 : 179 360
13 2555 รุ่นที่ 25 : 179 รุ่นที่ 26 : 179 358
12 2554 รุ่นที่ 23 : 178 รุ่นที่ 24 : 168 346
11 2553 รุ่นที่ 21 : 177 รุ่นที่ 22 : 174 351
10 2552 รุ่นที่ 19 : 170 รุ่นที่ 20 : 170 340
9 2551 รุ่นที่ 17 : 165 รุ่นที่ 18 : 168 333
8 2550 รุ่นที่ 15 : 161 รุ่นที่ 16 : 165 326
7 2549 รุ่นที่ 13 : 153 รุ่นที่ 14 : 137 290
6 2548 รุ่นที่ 11 : 124 รุ่นที่ 12 : 107 231
5 2547 รุ่นที่ 9 : 137 รุ่นที่ 10 : 115 252
4 2546 รุ่นที่ 7 : 110 รุ่นที่ 8 : 113 223
3 2545 รุ่นที่ 5 : 91 รุ่นที่ 6 : 94 185
2 2544 รุ่นที่ 3 : 101 รุ่นที่ 4 : 85 186
1 2543 รุ่นที่ 1 : 65 รุ่นที่ 2 : 99 164
Total Page Visits: 637 - Today Page Visits: 2