รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 1
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_01-2.pdf” title=”ICU_01″]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 2
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_02.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 3
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_03.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 4
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_04.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 5
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_05.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 6
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_06.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 7
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_07.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 8
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_08.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 9
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_09.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 10
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_10.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 11
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_11.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 12
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_12.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 13
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_13.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 14
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_14.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 15
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_15.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 16
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_16.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 17
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_17.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 18
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_18.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 19
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_19.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 20
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_20.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 21
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_21.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 22
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_22.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 23
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_23.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 24
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_24.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 25
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_25.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 26
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_26.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 27
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_27.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 28
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_29.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 29
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_29.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 30
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_30.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 31
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_31.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 32
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_32.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 33
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_33.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 34
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_34.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 35
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_35.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 36
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_36.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 37
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_37.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 38
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_38.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 39
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_39.pdf”]
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติ รุ่นที่ 40
[pdf-embedder url=”https://mb.mahidol.ac.th/medequip/wp-content/uploads/2021/03/ICU_40.pdf”]

สถิติผู้เข้าร่วมการอบรม

รวม 5,950 คน ต่อเนื่องเป็นเวลา 21 ปี

ปีที่จัดอบรม ปีพุทธศักราช จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม (คน) จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม (คน) รวม (คน)
24 2566 รุ่นที่ 46 : 138 138
23 2565 รุ่นที่ 44 : 99 รุ่นที่ 45 : 132 231
22 2564 รุ่นที่ 43 : 113 113
21 2563 รุ่นที่ 41, 42 : 114 114
20 2562 รุ่นที่ 39 : 144 รุ่นที่ 40 : 130 274
19 2561 รุ่นที่ 37 : 141 รุ่นที่ 38 : 141 282
18 2560 รุ่นที่ 35 : 153 รุ่นที่ 36 : 137 290
17 2559 รุ่นที่ 33 : 172 รุ่นที่ 34 : 168 340
16 2558 รุ่นที่ 31 : 179 รุ่นที่ 32 : 175 354
15 2557 รุ่นที่ 29 : 176 รุ่นที่ 30 : 175 351
14 2556 รุ่นที่ 27 : 181 รุ่นที่ 28 : 179 360
13 2555 รุ่นที่ 25 : 179 รุ่นที่ 26 : 179 358
12 2554 รุ่นที่ 23 : 178 รุ่นที่ 24 : 168 346
11 2553 รุ่นที่ 21 : 177 รุ่นที่ 22 : 174 351
10 2552 รุ่นที่ 19 : 170 รุ่นที่ 20 : 170 340
9 2551 รุ่นที่ 17 : 165 รุ่นที่ 18 : 168 333
8 2550 รุ่นที่ 15 : 161 รุ่นที่ 16 : 165 326
7 2549 รุ่นที่ 13 : 153 รุ่นที่ 14 : 137 290
6 2548 รุ่นที่ 11 : 124 รุ่นที่ 12 : 107 231
5 2547 รุ่นที่ 9 : 137 รุ่นที่ 10 : 115 252
4 2546 รุ่นที่ 7 : 110 รุ่นที่ 8 : 113 223
3 2545 รุ่นที่ 5 : 91 รุ่นที่ 6 : 94 185
2 2544 รุ่นที่ 3 : 101 รุ่นที่ 4 : 85 186
1 2543 รุ่นที่ 1 : 65 รุ่นที่ 2 : 99 164
Total Page Visits: 819 - Today Page Visits: 2