ที่อยู่

Center of Research and Development for Biomedical Instrumentation

Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University

25/25 Phutthamonthon Sai 4 Rd, Salaya, Phuttamonthon, NakhonPathom, 73170, THAILAND,

Tel. (66) 02-441-9350, 441-9742 /Fax.02-441-0193

 

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-9350, 02-441-9742 แฟกซ์ 02-441-0193

Total Page Visits: 748 - Today Page Visits: 1