อบรมช่าง/ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ (Training course for medical equipment technicians)

ลงทะเบียน

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2565

จำนวนที่นั่งเต็มแล้วครับ

แจ้งชำระค่าลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะการชำระเงิน
หลักสูตรระยะสั้น (1 สัปดาห์) สำหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ เรื่อง “เครื่องมือแพทย์สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์” เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์ วิศวกรชีวการแพทย์และผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงพยาบาล ตลอดจนกระทั่งบริษัทที่จัดจำหน่าย ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมหลักการทำงานของเครื่องมือแพทย์ การซ่อม ดูแลรักษา การสอบเทียบและบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์รวมไปถึงความรู้ทางสรีรวิทยาที่จำเป็นสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์อีกด้วย

Download โครงการและกำหนดการอมรม

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม คุณพิมลพัตร์ โทร. 0-2441-9350, 09-2796-8459

Total Page Visits: 3255 - Today Page Visits: 3