อบรมช่าง/ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ (Training course for medical equipment technicians)

ลงทะเบียน (*รับจำนวน 100 ท่าน)

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2565

จำนวนที่นั่งเต็มแล้วครับ

แจ้งชำระค่าลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะการชำระเงิน
หลักสูตรระยะสั้น 1 สัปดาห์ สำหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ เรื่อง “เครื่องช่วยหายใจสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์” เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์ วิศวกรชีวการแพทย์และผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงพยาบาล ตลอดจนกระทั่งบริษัทที่จัดจำหน่าย ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมถึงหลักการทำงานของเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การซ่อม การบำรุงรักษา การสอบเทียบและบริหารจัดการเครื่องช่วยหายใจรวมไปถึงความรู้ทางสรีรวิทยาที่จำเป็นสำหรับช่างเครื่องช่วยหายใจอีกด้วย

Download โครงการและกำหนดการอมรม

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม คุณพิมลพัตร์ โทร. 0-2441-9350, 09-2796-8459

Total Page Visits: 3540 - Today Page Visits: 1