อบรมช่าง/ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ (Training course for medical equipment technicians)

ลงทะเบียน (*รับจำนวน 100 ท่าน)
วันนี้ถึง 11 มิถุนายน 2564
ยกเลิกการจัดอบรม
แจ้งชำระเงิน
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ตรวจสอบรายชื่อ
Download เอกสารยกเลิกการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น (1 สัปดาห์) สำหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ เรื่อง “เครื่องช่วยหายใจ” เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์ วิศวกรชีวการแพทย์และผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโรงพยาบาล ตลอดจนกระทั่งบริษัทที่จัดจำหน่าย ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมถึงหลักการทำงานของเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การซ่อม การบำรุงรักษา การสอบเทียบและบริหารจัดการเครื่องช่วยหายใจรวมไปถึงความรู้ทางสรีรวิทยาที่จำเป็นสำหรับช่างเครื่องช่วยหายใจอีกด้วย

Download เอกสารการอบรม

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม คุณพิมลพัตร์ โทร. 0-2441-9350, 09-2796-8459

Total Page Visits: 1136 - Today Page Visits: 2