ข่าว

  แจ้งกำหนดการดับไฟฟ้า ระบบจำหน่าย 22,000 โวลท์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
news

km km km km

research-digest

การศึกษา/การสมัคร
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ

vission-mission
vission-mission

  กิจกรรมที่กำลังมาถึง

Knowledge Management  Topic Professional communication skills for students 

Donating & Loving “บริจาคด้วยใจ ให้ด้วยรัก

การอบรมเรื่อง “สมอง:การเสริมศักยภาพ การเรียนรู้ ความจำ และการเสพติด

   เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

อบรมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด” รุ่นที่ 3

   ภาพข่าว

เยี่ยมชมสถาบันฯและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษสรุปผลงานวิจัยที่โดดเด่นของสถาบันฯ

“สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มุ่งสู่การพัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ”

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก