แถลงข่าวรับรางวัลมหาวิทยามหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม

แถลงข่าวรับรางวัลมหาวิทยามหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม
ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล, รศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ และ ศ.เกียรติคุณ สกล พันธุ์ยิ้ม


ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล, รศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ และ ศ.เกียรติคุณ สกล พันธุ์ยิ้ม แถลงข่าวรับรางวัลมหาวิทยามหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลงานเรื่อง “สารชีวโมเลกุลสำหรับการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้งโดยไม่ตัดตา” โดย ดร.สุพัตรา เป็นตัวแทนทีมวิจัยในการกล่าวสรุปผลงานในวันนี้ ทั้งนี้กำหนดการเข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา