การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ

ประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 1 ร้าน
เอกสารแนบ