กิจกรรม “รวมพลคนขี่จักรยาน” (Bike riding)

บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เพื่อส่งเสริมการขี่จักรยานภายในมหาวิทยาลัย