ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชลธิชา ใสสว่าง

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชลธิชา ใสสว่าง ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นักวิจัย ระดับ 3