ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์