ประกาศยกเลิกรายการจัดซื้อตู้ซีวนิรภัย คลาส 2 ความกว้างไม่น้อยกว่า 4 ฟุตฯ จำนวน 4 ตู้

ประกาศยกเลิกรายการจัดซื้อตู้ซีวนิรภัย คลาส 2 ความกว้างไม่น้อยกว่า 4 ฟุตฯ จำนวน 4 ตู้