ประกาศเรื่องการประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่-เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 2 ร้าน

ประกาศเรื่องการประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่-เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 2 ร้าน

ประกาศสถาบัน

เรื่องการประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 2 ร้าน

 ประกาศสถาบัน :เรื่องการประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 2 ร้าน

  ใบสมัครเข้าประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ

แผนที่พื้นที่ให้เช่า


  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาและคัดเลือก เพื่อประกอบการร้านอาคารสวัสดิการ ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จำนวน 2 ร้าน

  ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ