พ.ศ. 2524 – 2527

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ
Prof. Emeritus Natth Bhamarapravati,
M.D.,D.Sc.Med
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2524 – 2527