จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

  จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 : สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ณ อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลและศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน