รณรงค์เปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซีลส

รณรงค์เปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซีลส : Set the air conditioner at 26 °C : เพื่อช่วยให้ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากเกินกว่าจำเป็น