รางวัล “บุคลากรต้นแบบ

รางวัล “บุคลากรต้นแบบ”
รางวัล “บุคลากรต้นแบบ”
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรต้นแบบ” ด้วยเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าได้สร้างคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ส่วนงานของมหาวิทยาลัย และระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562