อัตราค่าบริการผลิตน้ำยาสกัดโปรตีนเกลียดินและกลูเทนจากแป้งข้าวสาลี

อัตราค่าบริการผลิตน้ำยาสกัดโปรตีนเกลียดินและกลูเทนจากแป้งข้าวสาลี

<!--

-->

ลำดับ รายการ อัตราค่าบริการ
บุคคล/หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
..อัตราค่าบริการผลิตน้ำยาสกัดโปรตีนเกลียดินและกลูเทนจากแป้งข้าวสาลี ห้องปฏิบัติการวิจัยสารก่อภูมิแพ้ระดับโมเลกุล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
1. อัตราค่าบริการผลิตน้ำยาสกัดโปรตีนเกลียดินและกลูเทนจากแป้งข้าวสาลี คิดราคา 350 บาทต่อ 1 มิลลิลิตร คิดราคา 450 บาทต่อ 1 มิลลิลิตร