สมัครเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 4

สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 4


วันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 65 : 8.30-16.30 น.
ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ