โครงการงานจ้างปรับปรุงน้ำรั่วซึมเข้าอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

   โครงการงานจ้างปรับปรุงน้ำรั่วซึมเข้าอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน [ตั้งแต่ 17 – 24 ธ.ค.2561]

     ร่างประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงน้ำรั่วซึมเข้าอาคาร
     ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงน้ำรั่วซึมเข้าอาคาร
     รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงน้ำรั่วซึมเข้าอาคาร