ใช้รถรางแทนการใช้รถยนต์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

บุคลากร และนักศึกษาของ MB ร่วมกันใช้บริการรถรางในพื้นที่ มหาวิทยาลัย โดยจอดรถยนต์ส่วนตัวไว้ที่ลานจอดของสถาบันฯ