ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรีPh.D. (Biology), University of California, San Diego, 2013
E-mail: chalongrat.nor@mahidol.edu
Internal Phone Number: 1274

Research summary:

PCR-based engineering of the yeast genome is an approach being used in my lab to study any visible intracellular structures (foci/filaments) formed by metabolic enzymes. The dynamically reversible assembly of several metabolic enzymes has been studied and characterized as a biological means to control enzymatic activity and pathway flux, in response to metabolic changes, starvation, and other stresses. Moreover, some of these enzymes might have some unprecedented moonlighting functions, in addition to their catalytic activity, that await to be revealed.

Selected Publications: 

Surasiang T, Noree C. Effects of A6E mutation on protein expression and supramolecular assembly of yeast asparagine synthetase. Biology. 2021;10(4):294.

Noree C, Sirinonthanawech N. Nuclear targeted Saccharomyces cerevisiae asparagine synthetases associate with the mitotic spindle regardless of their enzymatic activity. PLoS One. 2020 Dec 21;15(12):e0243742.

Noree C, Sirinonthanawech N. Coupled regulations of enzymatic activity and structure formation of aldehyde dehydrogenase Ald4p. Biology Open. 2020 Apr 15;9(4).

Noree C, Begovich K, Samilo D, Broyer R, Monfort E, Wilhelm JE. A quantitative screen for metabolic enzyme structures reveals patterns of assembly across the yeast metabolic network. Molecular Biology of the Cell. 2019 Oct 1;30(21):2721-36.

Noree C, Sirinonthanawech N, Wilhelm JE. Saccharomyces cerevisiae ASN1 and ASN2 are asparagine synthetase paralogs that have diverged in their ability to polymerize in response to nutrient stress. Scientific Reports. 2019 Jan 22;9(1):1-8.

Noree C, Monfort E, Shotelersuk V. Human asparagine synthetase associates with the mitotic spindle. Biology Open. 2018 Dec 15;7(12).

Noree C. Extramitochondrial assembly of mitochondrial targeting signal disrupted mitochondrial enzyme aldehyde dehydrogenase. Scientific Reports. 2018 Apr 18;8(1):1-6.

Biology2021PLOS ONE 2020ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี
MBoC2019ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี
Timeline:

CN2021 Timeline


Publications and Citations:
Google Scholar

Personal Website:
norita251.wordpress.com

Academic Tree:
Academictree.orgSatisfactions Evaluated by Graduate Students:

MBMG501 Genetic Engineering
[1/2017 MSc] [1/2016 MSc] [1/2016 PhD]
MBMG503 Advanced Molecular Biology Techniques
[1/2017 PhD] [1/2016 PhD] [1/2015 PhD]
MBMG504 Advanced Research Skill in Molecular Biology
[1/2020 PhD] [1/2019 PhD] [2/2017 PhD] [2/2016 PhD] [2/2015 PhD]
MBMG505 Advanced Seminar in Molecular Genetics and Genetic Engineering I
[1/2019 PhD] [2/2018 PhD]
MBMG511 Techniques in Molecular Genetics and Genetic Engineering
[2/2017 MSc] [2/2017 PhD] [2/2016 MSc] [2/2015 MSc]
MBMG512 DNA Engineering
[1/2020 MSc] [1/2019 MSc] [1/2018 MSc] [1/2018 PhD]
MBMG513 Gene Expression and Applications
[1/2020 MSc] [1/2019 MSc] [1/2018 MSc] [1/2018 PhD]
MBMG514 Protein Structure and Function
[2/2020 MSc] [2/2019 MSc] [2/2018 MSc]
MBMG515 Protein Technologies and Applications
[2/2020 MSc] [2/2019 MSc] [2/2018 MSc]
MBMG521 Molecular Genetics and Genetic Engineering Seminar I
[1/2020 MSc] [1/2019 MSc]
MBMG522 Molecular Genetics and Genetic Engineering Seminar II
[2/2020 MSc] [2/2019 MSc]
MBMG601 Current Topics in Molecular Biology
[1/2020 MSc] [1/2019 MSc] [1/2018 MSc] [1/2017 MSc] [1/2017 PhD] [1/2016 MSc] [1/2015 MSc]
MBMG602 Computer Applications in Molecular Biology
[2/2017 MSc] [2/2016 MSc] [2/2015 MSc] [2/2015 PhD]
MBMG614 Analysis of Research Publications for Molecular Biosciences
[1/2020 PhD] [2/2017 PhD] [2/2016 PhD] [2/2015 PhD]
MBMG615 Research Rotations in Molecular Biology
[2/2020 MSc] [2/2019 MSc] [2/2018 MSc]

Contact:

Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University, 25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170 Thailand

Email: chalongrat.nor (at mahidol.ac.th or at mahidol.edu)

Tel: +66 (2) 441 9003 to 7 (ext. 1274)

pubmed