รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา

รองศาสตราจารย์ ดร.นสพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา

Ph.D.
Ext: 1450
Email: panat.anu@mahidol.ac.th
Research Interests : Parasite Immuno-molecular biology