ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชลธิชา ใสสว่าง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชลธิชา ใสสว่าง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ 2