ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Bruno Vincent สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ 3

ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Bruno Vincent สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ 3

ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Bruno Vincent สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ 3