61-ขอแสดงความยินดี ดร.ศุภจิต สระเพชร ได้รับตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ2

ขอแสดงความยินดี ดร.ศุภจิต สระเพชร ได้รับตำแหน่ง นักวิจัย ระดับ2