ติดต่อ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล, มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 พุทธมณฑลสาย 4
ศาลายา, นครปฐม ,73170
โทรศัพท์ 02-441-9003-7 , แฟกซ์ 02-441-1310


  ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ:

บัตรสีส้ม – สำหรับผู้ปฎิบัติงานส่วนงานอื่น

1. บุคลากรภายนอกสถาบัน         1,000 บาท / ปี

2. นักศึกษาภายนอกสถาบัน           300 บาท / ปี

บัตรอนุญาตจอดรถยนต์ชั่วคราว – [ อาจารย์/นักวิจัยอาคันตุกะ]

  SEARCH DIRECTORY
  DOWNLOAD CAMPUS MAP
  OPEN IN GOOGLE MAPS