ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชลธิชา ใสสว่าง

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชลธิชา ใสสว่าง ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นักวิจัย ระดับ 3Read More …

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ Read More …

Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF – Level 2

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัตน์ โนรี ในโอกาสที่ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับที่ 2 Read More …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล

Read More …

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อลิตา คงชนะกุล

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อลิตา คงชนะกุล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาจุลชีววิทยา

Read More …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล โครงการการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ประเภท Engagement Strategies for Online
Read More …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ฉลองรัตน์ โนรี

Congratulations: ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ฉลองรัตน์ โนรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล โครงการการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ประเภท Blended Learning Course

Read More …

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ กุมาร

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ กุมาร เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
Read More …