เชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย Special Seminar of MGGE Seminar II ภายใต้หัวข้อเรื่อง Engineering CRISPR-based diagnostic technologies for multiplexed nucleic acid detection

การแสดงปาฐกถา “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 18” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ครบรอบปีที่ 13 เรื่อง “ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งโดยใช้ที-เซลล์ที่มีตัวรับแบบลูกผสม – ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง”

กิจกรรม MB Alumni Talk ครั้งที่ 6 : หัวข้อ “Theory Fruition: Extensive Clinical Practice in Integrative Medicine”    “ทฤษฎีสมองเด็ด-สำเร็จได้ ประยุกต์ดี มีประโยชน์กับการแพทย์เชิงบูรณาการ”

กิจกรรม KM “แนะนำ ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล” (Mahidol University-Frontier Research Facility)