การอบรม “เครื่องมือแพทย์สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์”

การอบรม “เครื่องมือแพทย์สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรชีวการแพทย์”
Read More …

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More …