ห้องประชุมสัมมนา

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

  Contact Us

Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University.
Tel. 02-441-9003-7 Ext. 1127, 1144
Mobile. 086-528-7668

 ROOM  SEAT   FEE (BAHT)
 half-daydaily
 AUDITORIUM
ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม
 180 3,000 6,000
 MEETING ROOM
ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ ( A108 )
 50 1,000 2,000
 LECTURE ROOM  A107 90 1,000 2,000
 LECTURE ROOM  A111 30 500 1,000
 MEETING ROOM A112 15  500 1,000
 COMPUTER – Floor (3) 20 – 3,000
 LAB
ห้องปฎิบัติการวิจัย
 – – 4,000
 CANTEEN – Floor (1) 100 – 500
 CANTEEN – VIP Floor (1) 25 – 500

Contact Us
Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University.
Tel. 02-441-9003-7 Ext. 1127, 1144
Mobile. 086-528-7668