วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ครบรอบปีที่ 14

การแสดงปาฐกถาศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 19
และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง “Omics era: Current and future perspectives


ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ครบรอบปีที่ 14

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566
เวลา 8.30 – 16.30 น.

** ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 **


กำหนดการแสดงปาฐกถาและประชุมวิชาการ 2566 | หนังสือปาฐกถา | เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Read more
Online Registration View

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
ญาดา เอื้อสมิทธ์
โทร 02 441 9003-7 ต่อ 1161
อีเมล yada.uas@mahidol.edu