ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล โครงการการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 ประเภท Engagement Strategies for Online

(กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล)