ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นที เจียรวิริยะไพศาล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล