ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์ (กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”