ติดต่อ

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล, มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 พุทธมณฑลสาย 4
ศาลายา, นครปฐม ,73170
โทรศัพท์ 02-441-9003-7 , แฟกซ์ 02-441-1013


  ค่าธรรมเนียมที่จอดรถ: บัตรสีส้ม – สำหรับผู้ปฎิบัติงานส่วนงานอื่น

1. บุคลากรภายนอกสถาบัน         1,000 บาท / ปี

2. นักศึกษาภายนอกสถาบัน           300 บาท / ปี

บัตรอนุญาตจอดรถยนต์ชั่วคราว – [ อาจารย์/นักวิจัยอาคันตุกะ]

  SEARCH DIRECTORY

DOWNLOAD CAMPUS MAP

  OPEN IN GOOGLE MAPS