ติดต่อ

[widget id=”ajaxsearchlitewidget-3″]

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล, มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 พุทธมณฑลสาย 4
ศาลายา, นครปฐม ,73170
โทรศัพท์ 02-441-9003-7 , แฟกซ์ 02-441-1013
E-mail: mumb@mahidol.ac.th


DOWNLOAD CAMPUS MAP

  OPEN IN GOOGLE MAPS