กิจกรรม

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

  โครงการ MB Alumni Talk# 1

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป รายวิชา MBMG513: Gene expression and its applications

All Link

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Knowledge Management Topic “An introduction to overseas research grants(ขอเลื่อนกิจกรรมนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

เข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง “อยู่อย่างไร…ห่างไกลอัลไซเมอร์

หัวข้อ KM “การสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย”

หลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล : จัด Special Seminar

กิจกรรม Knowledge management ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Why and how to write a review article”

KM Title “Selecting a journal and how to avoid predatory publishers

1 2 7

All Link