โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน Fin.ดี. Happy Life

โครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน Fin.ดี. Happy Life


Online Register View


วิทยากร นพดล ชาญชนะโชติ
หัวข้อบรรยาย: 4 เทคนิควางแผนการเงินสำหรับคนรุ่นใหม่

กลุ่มทั่วไป เวลา 9.30 – 10.30 น.
กลุ่มเข้มข้น เวลา 9.30 – 11.30 น.
วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม
Read more

รายละเอียดเพิ่มเติม
นายปิยพัณภูมิ ทองประสงค์
mobile: 063-516-3678
E-mail : piyapunbhoom.tho@mahidol.ac.th