ชุดตรวจสำหรับตรวจหาการกลายพันธุ์ยีนเบต้าโกลบินชนิดฮีโมโกลบินอี

ชุดตรวจสำหรับตรวจหาการกลายพันธุ์ยีนเบต้าโกลบินชนิดฮีโมโกลบินอียื่นจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003002103

ชุดตรวจสำหรับตรวจหาการกลายพันธุ์ยีนเบต้าโกลบินชนิดฮีโมโกลบินอีด้วย Peptide Nucleic Acid (PNA) สามารถกจับกับดีเอ็นเอเป้าหมายอย่างจำเพาะสูง และมีความเสถียรมาก มากกว่าดีเอ็นเอโอลิโกนิวคลีโอไทด์โพรบที่ใช้กันทั่วไป ทำให้สามารถทำการตรวจวิเคราะห์ตรวจหาการกลายพันธุ์ยีนเบต้าโกลบิน ชนิดฮีโมโกลบินอีได้ที่อุณหภุมิที่กว้าง ซึ่งรวมถึงอุณหภูมิห้อง ทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์ มีความแม่นยำ และถูกต้องสูง

thalassemia

รูปแสดงขั้นตอนตรวจหาการกลายพันธุ์ยีนเบต้าโกลบินชนิดฮีโมโกลบินอี A) การตรึงพีเอ็นเอโพรบบนกระดาษ
B) ผลการทดสอบตรวจหาการกลายพันธุ์ยีนเบต้าโกลบินชนิดฮีโมโกลบินอี ด้วยวิธี reverse dot-blot hybridization (RDB)