เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป รายวิชา MBMG516 Cell Technologies and Applications

Read more

(3 Credits)
Date: January 23 – February 14, 2023
Time: Mon – Fri from 09:00 a.m. – 04:00 p.m.
Contact:
For more information, please contact: Assoc. Prof. Saovaros Svasti, Ph.D.
E-mail: saovaros.sva@mahidol.ac.th