เปิดรับสมัครเข้าร่วมศึกษาในโครงการ MAP-C Program สำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เปิดรับสมัครเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ MAP-C Program สำหรับบุคลทั่วไป รายวิชา MBNS605: Neurochemistry

link: Mahidol Apprenticeship Program (MAP) – Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
(2 Credits)
March 6, 2023 to April 7, 2023
Monday, Wednesday and Friday
09.00-11.00 AM and 13.00-15.00 PM

Read more

Course coordinator :
Prof. Dr. Banthit Chetsawang
banthit.che@mahidol.ac.th