กิจกรรม MB Alumni Talk ครั้งที่ 4

กิจกรรม MB Alumni Talk ครั้งที่ 4

กิจกรรม MB Alumni Talk ครั้งที่ 4
หัวข้อเรื่อง “When Science Fiction inspires the Future”


วิทยากร โดย
Dr. Anuck Sawangjit
– Institute of Medical Psychology and Behavioral Neurobiology, University of Tübingen, Otfried-Müller-Strasse 25, 72076 Tübingen, Germany
– ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รหัส 53

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564
เวลา 14.00–16.00 น.
จัดกิจกรรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
บรรยายเป็นภาษาไทย

กิจกรรม MB Alumni Talk ครั้งที่ 4 Read more
Online Register View

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
โดยทีมงานจะส่งลิงค์ Zoom สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมไปตามอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่
นางสาววริษา ด้วยดี โทร. 02 441 9903-7 ต่อ 1331
อีเมล warisa.dua@mahidol.edu