กิจกรรม MB Alumni Talk ครั้งที่ 5

กิจกรรม MB Alumni Talk ครั้งที่ 5

กิจกรรม MB Alumni Talk ครั้งที่ 5
หัวข้อเรื่อง “Idea Sharing : Step into the challenges and open the opportunity for research abroad”


วิทยากร โดย

ดร.นรากร คุณวีระพงศ์
Postdoc Representative of the Max Perutz Labs, Vienna Biocenter (VBC), Vienna, Austria.
ศิษย์เก่าหลักสูตรพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) รหัส 47

ดร.นิภาวรรณ น่วมเกตุ
Researcher, Kyoto University, Japan
ศิษย์เก่าหลักสูตรพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) รหัส 47

ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
จัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
บรรยายภาษาไทย

กิจกรรม MB Alumni Talk ครั้งที่ 5 Read more
Online Register View

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2565
โดยทีมงานจะส่งลิงค์ Zoom สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมไปตามอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่
นางสาวศิริพร มนต์เกษมศิริ
โทร 02 441 9003-7 ต่อ 1316 อีเมล siriporn.mon@mahidol.edu