อบรมเชิงปฏิบัติการ

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

  ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02-441-9350, 02-441-9742 แฟกซ์ 02-441-0193

กิจกรรมระยะเวลาช่วงเวลาค่าลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
1. อบรมเครื่องมือแพทย์ สำหรับพยาบาลไอซียู หลักสูตรระยะสั้น 2 สัปดาห์ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล”
(จัดร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
*ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์จำนวน 50 หน่วยคะแนน จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
 2 สัปดาห์รุ่นที่ 1 เดือนพฤษภาคม
รุ่นที่ 2 เดือนตุลาคม
 6,300 บาท – พยาบาลที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในไอซียู จากโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน
2. อบรมเครื่องมือแพทย์ สำหรับช่างเครื่องมือแพทย์ หลักสูตรระยะสั้น 1 สัปดาห์ เรื่อง
“เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับช่าง”
“เครื่องช่วยหายใจหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่าง”
“การจัดระบบและบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล”
1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
เดือนมีนาคม
เดือนมีนาคม
เดือนมีนาคม
5,000 บาท
5,000 บาท 5,000 บาท
– วิศวกรชีวการแพทย์/ช่างอุปกรณ์การแพทย์
– วิศวกรชีวการแพทย์/ช่างอุปกรณ์การแพทย์
– วิศวกรชีวการแพทย์/ช่างอุปกรณ์การแพทย์/
ผู้ดูแลรับผิดชอบและบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ จากโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน
3. ประชุมวิชาการประจำปีทางด้านอุปกรณ์การแพทย์
(จัดร่วมกับ สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย)
 2 วัน เดือนสิงหาคม 2,500 บาท – บุคลากรทางด้านสาธารณสุข จากโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน