แบบสอบถามกลางมหาวิทยาลัย

  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยฯ / ของสถาบันฯ


  • แบบสำรวจระดับการรับรู้ และความเข้าใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับบุคคลภายใน)
บัดนี้ > 20 ส.ค.  2564
  • แบบสำรวจแนวปฏิบัติและความความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) และในยุคความปกติใหม่
บัดนี้ > 6 ส.ค.  2564