การอบรมเชิงปฏิบัติการ “RNAi ทำยังไงนะ?”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “RNAi ทำยังไงนะ?”

Online Register View
เอกสารประชาสัมพันธ์ |

จัดงานในระหว่าง วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566

( รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
ดร.พงโสภี อัตศาสตร์ : Tel.081-4083831
ชนิกานต์ บุญช่วย : Tel.099-2451698