กิจกรรมที่กำลังมาถึง

FROM BASIC SCIENCE TO INNOVATION
Molecular Farming : How plants can Produce the Biopharmaceuticals of Tomorrow 

   เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

KM เรื่อง “Building Teams for Advanced Research

อบรมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด” รุ่นที่ 3