Menu Close

Announcement Finance/Procurement
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ไอออนสำหรับเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรสน์หัวกลับ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงระดับอัลตร้าแบบตั้งพื้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดการขนส่งไอออนเพื่อศึกษากระแสไฟฟ้าจากเซลล์ประสาท

ประกาศ ราคากลาง-เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ไอออนสำหรับเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ

ประกาศ ขอบเขตงาน-เครื่องตรวจวัดการเคลื่อนที่ไอออนสำหรับเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ


ประกาศ ราคากลาง-เครื่องวัดการขนส่งไอออนเพื่อศึกษากระแสไฟฟ้าจากเซลล์ประสาทฯ

ประกาศ ขอบเขตงาน-เครื่องวัดการขนส่งไอออนเพื่อศึกษากระแสไฟฟ้าจากเซล์ประสาทฯ


ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพทย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 502 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงสร้างสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อรองรับกิจกรรมผู้ประกอบการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Preventive Maintenance Generator โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการทำ biopanning… จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาด… ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย…(MaSHARES) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษา และตรวจสอบเครื่องทำความเย็น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดแมลง ปลวก มด แมลงสาบ หนู จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด… (MaSHARES) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์… จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์… (MaSHARES) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนและเปปไทด์ และการวิเคราะห์… จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย… โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 15 กย 66

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 7 กย 66